Alternativni sistemi

NATURA i sistemi sa jamom za đubre

Da li ste zainteresovani za alternativnu proizvodnju jaja ? Nudimo široku paletu proizvoda koji obuhvata sistem hranjenja i sistem pojenja, odgovarajuće gnezdo za nošenje, izđubrivanje u vidu sistema sa jamom za đubre, potpun rešetkasti pod i NATURA trake za izđubravanje. Za male i velike operacije, proizvodnju nosilja na podu, proizvodnju nosilja sa slobodnim ispustom i organsku proizvodnju jaja.

NATURA

Savremeni avijarni sistemi za proizvodnju na podu i sa slobodnim ispustom. Sa četiri različita modela NATURA-Nova, NATURA-Nova Twin, NATURA-Step and NATURA-Colony imamo odgovarajuće rešenje za svaku živinarsku farmu i omogućavamo ekonomski i istovremeno pogodnu korisniku i živini proizvodnju jaja.

NATURA60 i NATURA70

Ovi moderni sistemi za proizvodnju na podu i sa slobodnim ispustom su izuzetno pouzdani i znatno olakšavaju upravljanje. Njihov inovatnivni dizajn ima mnoge prednosti. Saznaćete više u brošuri.

Natura Rearing

Profesionalni multi-tier sistem za odgoj zdravih,vitalnih i ujednačenih kokica. Big Dutchmanov NATURA odgoj sistem osigurava najbolje preduslove za nesmetani prelazak kokice do jedinice za proizvodnju jaja.

NATURA Primus

Novi avijarni odgoj za stručnjake. Naš novi 3-tier avijarni odgoj ispunjava zahteve jednodnevnih pilića i kokica na optimalan način. NATURA Primus obezbeđuje zdrave, vitalne i ujednačene kokice kao i neprimetan prelazak na avijarne nosilje.

Sistemi skupljanja jaja

Prilagodljiv za različite konstrukcije objekata, sa pravim sistemom za svaku primenu, bilo sa lift sistemom elevatorom ili Multitier skupljanjem (na više spratova). Ovaj prospekat pokazuje kako se postižu visoke performanse skupljanja, prilagođava mašini za skupljanje jaja ili drugoj korisnoj opremi.

Sistemi vaganja

Sa Big Dutchman vagom za živinu uvek imate ažurnu težinu Vašeg jata! Nudimo idealan sistem za merenje, mobilni ili stacionirani, za svaku vrstu proizvodnje, bilo da se radi o tovu živine, proizvodnji jaja ili roditeljima.

Sistemi pojenja

Ovde možete naći naš pregled različitih nipl pojilica i okruglih pojilica za živinu za odgoj i tov, kao i odgovarajući pribor, kao što su vitla za užad ovesa ili jedinice priključka vode i takođe delovi kompletnog programa. Na taj način u svako doba živini je na raspolaganju čista voda za piće.

Silosi i transportni sistemi

Skladištenje hrane i transportni sistemi. Izaberite iz široke lepeze silosa za hranu napravljenih od orebrenog, pocinčanog, čeličnog lima, plastične mase ojačane staklenim vlaknima ili od trevira platna. Hrana može da se transportuje pužnim ili spiralnim transporterima bez ikakvih nedostataka, u zavisnosti od transportnog kapaciteta i koraka.

AMACS

Amacs je skraćenica za „Agro Management and Control System“, (sistem za upravljanje i agro-menadžment). Upotrebom najmodernije komunikacijske tehnologije, amacs omogućava stalno praćenje podataka, upravljanje u realnom vremenu i nadgledanje, kako kod objekata za tradicionalno tako i alternativno držanje nosilja, koristeći praktično svaku lokaciju na svetu.

LED osvetljenje

Sa našim efikasnim LED lampama, lako možete stvoriti savršen koncept osvetljenja za Vašu živinarsku staju. Sve naše LED lampe su visokog kvaliteta, zadovoljavaju potrebe Vaše živine i mogu izdržati specifične uslove u staji. Mi razlikujemo osvetljenje unutar sistema i osvetljenje staje. Karakteristike kao što su brendirane LED diode, dug radni vek, regulacija od 0 do 100%, osvetljaj bez treperenja, DLG znak kvaliteta otpornosti na amonijak i upotreba visokopritisnog uređaja za pranje osiguravaju najbolji kvalitet.