Kavezni sistemi

EUROVENT 2240-EU

Sa EU- 2240 Big Dutchman Vam nudi sistem koji je u skladu sa EU propisima, za dobrobit živine i higijenski za efikasnu I bezbednu proizvodnju jaja. Sažet strukturni raspored sistema obezbeđuje dovoljno slobode kretanja i tako dopušta kokama nosiljama da se prirodno ponašaju.

EUROVENT EU

EUROVENT je klasična baterija za nosilje širom sveta, sa ventilisanom trakom za sušenje đubreta. Eurovent osigurava visoke performanse nosivosti, čista jaja, zdrave kokoške i proizvodnju u povoljnim ambijentalnim uslovima zahvaljujući suvom đubretu. Primena visokokvalitetnih materijala osigurava dug vek trajanja sistema.

UNIVENT

UNIVENT je baterija za nosilje sa trakom za izđubravanje, sa žičanim pregradama i kanalom za vazduh. Na raspolaganju je UNIVENT za držanje nosilja, sa ili bez ventilisanja trake od 3 do 10 spratova, i sa širinom kaveza do 60 cm. Ovaj sistem omogućava proizvodnju jaja konstantno visokog kvaliteta, veoma efikasno i po povoljnoj ceni.

UNIVENT Starter

UNIVENT Starter je profesionalna baterija sa trakom za izđubravanje, za optimalani početak držanja jednodnevnih pilića i uniformni odgoj. To je odlučujući faktor za kasnije performanse nosivosti. Preuzmite (Down load –ujte) sve informacije u vezi naprednog Big Dutchman-ovog koncepta odgoja visokog stepena higijene i izrazitog kvaliteta sistema.

OptiSec

Big Dutchman je razvio OptiSec, novi tunel za sušenje đubriva, koji obezbeđuje optimalno sušenje ( do 90 %) svežeg ili prethodno osušenog đubreta iz živinskih kaveza ili avijanih sistema kao I biomasa, npr fermentacije supstrata iz biogas postrojenja. Karakteristika OptiSec-a je veliki kapacitet koji je postignut njegovom velikom širinom.

OptiPlate

OptiPlate je sistem sušenja u obliku kompaktne čelične ploče za sušenje svežeg živinskog đubreta poreklom iz avijarnih i kaveznih sistema sa do 90 % suve materije. Karakteristike OptiPlate su veliki kapaciteti za sušenje, kapacitet koji obezbeđuje visok unos i veoma stabilna, robusna tehnologija.

Amacs

Amacs je skraćenica za „Agro Management and Control System“, (sistem za upravljanje i agro-menadžment). Upotrebom najmodernije komunikacijske tehnologije, amacs omogućava stalno praćenje podataka, upravljanje u realnom vremenu i nadgledanje, kako kod objekata za tradicionalno tako i alternativno držanje nosilja, koristeći praktično svaku lokaciju na svetu.

Viper Touch

Fleksibilni klima i proizvodni računar za sve tipove živinarske proizvodnje. Računar omogućava optimalno upravljanje klimatom kod živine i ne odlikuje se samo jednostavnim rukovanjem preko “touch screen” displeja, nego je izvanredan u smislu konfora, brzine i performansi. U kombinaciji sa PC programom “BigFarmNet-Manager” svi klima i proizvodni podaci se lako mogu analizirati.

Silosi i transportni sistemi

Skladištenje hrane i transportni sistemi. Izaberite iz široke lepeze silosa za hranu napravljenih od orebrenog, pocinčanog, čeličnog lima, plastične mase ojačane staklenim vlaknima ili od trevira platna. Hrana može da se transportuje pužnim ili spiralnim transporterima bez ikakvih nedostataka, u zavisnosti od transportnog kapaciteta i koraka.

Sistemi skupljanja jaja

Prilagodljiv za različite konstrukcije objekata, sa pravim sistemom za svaku primenu, bilo sa lift sistemom elevatorom ili Multitier skupljanjem (na više spratova). Ovaj prospekat pokazuje kako se postižu visoke performanse skupljanja, prilagođava mašini za skupljanje jaja ili drugoj korisnoj opremi.

Kolica za nadzor

Ova kolica za nadzor kaveznih sistema od 3 do 5 spratova, omogućavaju optimalan nadzor i kontrolu živine na svim spratovima. Kolica se kreću na stazi za vođenje kontejnera i mogu se podesiti na različite visine.

Sistemi pojenja

Ovde možete naći naš pregled različitih nipl pojilica i okruglih pojilica za živinu za odgoj i tov, kao i odgovarajući pribor, kao što su vitla za užad ovesa ili jedinice priključka vode i takođe delovi kompletnog programa. Na taj način u svako doba živini je na raspolaganju čista voda za piće.

LED osvetljenje

Sa našim efikasnim LED lampama, lako možete stvoriti savršen koncept osvetljenja za Vašu živinarsku staju. Sve naše LED lampe su visokog kvaliteta, zadovoljavaju potrebe Vaše živine i mogu izdržati specifične uslove u staji. Mi razlikujemo osvetljenje unutar sistema i osvetljenje staje. Karakteristike kao što su brendirane LED diode, dug radni vek, regulacija od 0 do 100%, osvetljaj bez treperenja, DLG znak kvaliteta otpornosti na amonijak i upotreba visokopritisnog uređaja za pranje osiguravaju najbolji kvalitet.