Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Vaša poruka

Direktor predstavništva:
Saša Djurić, dipl.ing
Mob: +381 (0)63 524339

Stručni saradnik:
Slaviša Škipina, dipl.ing
Mob: +381 (0)63 462790

Sekretar predstavništva:
Olga Kovač

Big Dutchman International GmbH
Predstavništvo Novi Sad
Bulevar Oslobodjenja 78/3
RS-21000 Novi Sad
E-mail: office@bigdutchman.rs
Tel/Fax: +381 (0)21 6334141

Odeljenje za svinjogojstvo
Odgovorno lice:
Saša Vučurević
Tel: +381 (0)21 443 458
Mob: +381 (0)63 462 793