Big Dutchman Na Našim Prostorima

Farme Za Tov Brojlera

Na ovom tržištu je veliki broj naših savremeno opremljenih farmi za brojlere:

- sa sistemom hranjenja sa hranilicom sa tacnom ili lančastim sistemom, pojenjem, doturom hrane i silosima,

- sa savremenim sistemom ventilacije sa krovnim i čeonim ventilatorima, klapnama za ulaz vazduha i žaluzinama,

- sa hlađenjem pomoću raspršivanja vodene magle ili tunelska ventilacija sa saćima PAD.

- sa grejanjem gasnim ili toplovodnim topovima ili gasnim IC-grejalicama,

- sa sistemom osvetljenja sa monohromatskim štedljivim lampama.

Projekti su se pokazali uspešnim kako kod manjih objekata kapaciteta do 5000 brojlera kod individualnih proizvođača, tako i kod objekata kapaciteta preko 35000 brojlera, dimenzija 18×120 m u vlasništvu najvećih živinarskih proizvođača u regionu.

Farme Brojlerskih Roditelja

U zadnje vreme je urađeno nekoliko većih projekata sa savremenim objektima za brojlerske roditelje :

- kompletno opremljenih sistemom hranjenja sa brzim lancem ili REPROMATIC, nipl-pojenjem, skladištenjem, automatskim vaganjem i doturom hrane,

- sa klima sistemom Combi-tunel sa evaporativnim hlađenjem,

- sa automatskim gnezdom Colony 2+

- sa plastičnim rešetkastim podom

- sa sistemom monohromatskog štedljivog osvetljenja.

Izgrađeni objekti su kapaciteta od 4000 do 10000 brojlerskih kokoški, dimenzija od 12×60 do 16x120m.

Farme Konzumnih Nosilja

Big Dutchman je prisutan sa opremom za konzumne nosilje u regionu već tridesetak godina sa projekatima u Novom Sadu i Valjevu u Srbiji, Donjem Žabaru, Srbcu, Bijeljini, Vitezu, Banja Luci u BiH, Skopju i Aračinovu u Makedoniji, Herceg Novom u Crnoj Gori. Opremljeno je više farmi sa objektima od 14000-140000 nosilja sa višespratnim (od 4 do 8) kaveznim baterijama EUROVENT i UNIVENT , u poslednje vreme pretežno Eurovent EU, po kriterijumima EU:

- sa sistemom ventilisanja trake za izđubravanje,

- sistemom skupljanja jaja ELEVATOR,

- sa Combi-tunel ventilacijom sa evaporativnim hlađenjem.

- sa postizanjem optimalnog klimata i

- uz višekratnu automatsku distribuciju hrane,

- sa postignutim izvrsnim proizvodnim rezultatima.

- upravljanje AMACS

Firma Agreks u Bosni i Hercegovini i Animal Commerce iz Srbije lideri su u proizvodnji jaja u skladu sa EU- propisima. Vise detalja možete videti na zvaničnom sajtu firme Big Dutchman

Farme Za Odgoj Nosilja

Big Dutchman je opremio više farmi za odgoj konzumnih nosilja u kavezima kapaciteta 60000-90000 pilića u turnusu na farmi, kao što su farme u Donjem Žabaru i Ljubinju u Bosni i Hercegovinii.

- sa sistemom ventilisanja trake za izđubravanje,

- sa Combi-tunel ventilacijom sa evaporativnim hlađenjem.

- sa postizanjem optimalnog klimata i

- uz višekratnu automatsku distribuciju hrane,

- sa postignutim izvrsnim proizvodnim rezultatima.

- Upravljanje AMACS ili VIPER