Roditelji

EUROVENT Parents

Baterija za roditelje nosilja sa ventilisanom trakom za izđubravanje. Omogućava držanje različitog broja živine u kavezu dužine od 60 cm-do 2,40 m dužine. Opšte karakteristike baterije EV-P su zdrave i vitalne koke i petlovi, čista oplođena jaja, visoke performanse nosivosti, veliki broj živine u smeštaju i mali zahtevi za radom.

Broiler Breeder Management

Ubedljiva i kompletna rešenja za efikasnu i sigurnu proizvodnju rasplodnih jaja. Pravilan koncept staje, idealna oprema staje i potrebno stručno znanje su preduslovi za moderno i uspešno držanje brojlerskih roditelja. Centralne komponente opreme staje uključuju: dobar sistem hranjenja i pojenja ,precizan sistem za vaganje hrane, idealna gnezda.

Relax

Relax je grupno gnezdno za nosešenje , koje je nedavno razvijeno od strane Big Dutrchmana, posebno za držanje brojlerskih roditelja.

Automatsko hranjenje lancem

Sistem automatskog hranjenja lancem je oproban i pouzdan sistem hranjenja za nosilje i roditelje. Glavni sastavni delovi su mu koš za hranu, pogonska jedinica, valov za hranu sa mogućnošću postavljanja rešetke za razdvojenu ishranu mužjaka i ženki, skretnica, autolimit-vaga za odvagivanje dnevne količine hrane i originalni lanac za hranu CHAMPION. Brzina kretanja lanca od 36 m/min je osnova uspešnog restriktivnog hranjenja roditelja.

ReproMatic & FluxxBreeder

REPROMATIC & FluxxBreeder je sistem hranjenja sa hranilicama za brojlerske roditelje. Ovim sistemom sva živina dobija istovremeno istu količinu hrane. Lanac za hranu CHALLANGER transportuje veliku količinu hrane do specijalnih FluxxBreeder hranilica koje se mogu koristiti za početnu i odgojnu fazu.

ViperTouch

Fleksibilni klima i proizvodni računar za sve tipove živinarske proizvodnje. Računar omogućava optimalno upravljanje klimatom kod živine i ne odlikuje se samo jednostavnim rukovanjem preko “touch screen” displeja, nego je izvanredan u smislu konfora, brzine i performansi. U kombinaciji sa PC programom “BigFarmNet-Manager” svi klima i proizvodni podaci se lako mogu analizirati.

Sistemi skupljanja jaja

Prilagodljiv za različite konstrukcije objekata, sa pravim sistemom za svaku primenu, bilo sa lift sistemom elevatorom ili Multitier skupljanjem (na više spratova). Ovaj prospekat pokazuje kako se postižu visoke performanse skupljanja, prilagođava mašini za skupljanje jaja ili drugoj korisnoj opremi.

Sistemi Pojenja

Ovde možete naći naš pregled različitih nipl pojilica i okruglih pojilica za živinu za odgoj i tov, kao i odgovarajući pribor, kao što su vitla za užad ovesa ili jedinice priključka vode i takođe delovi kompletnog programa. Na taj način u svako doba živini je na raspolaganju čista voda za piće.

Silosi i transportni sistemi

Skladištenje hrane i transportni sistemi. Izaberite iz široke lepeze silosa za hranu napravljenih od orebrenog, pocinčanog, čeličnog lima, plastične mase ojačane staklenim vlaknima ili od trevira platna. Hrana može da se transportuje pužnim ili spiralnim transporterima bez ikakvih nedostataka, u zavisnosti od transportnog kapaciteta i koraka.

LED osvetljenje

Sa našim efikasnim LED lampama, lako možete stvoriti savršen koncept osvetljenja za Vašu živinarsku staju. Sve naše LED lampe su visokog kvaliteta, zadovoljavaju potrebe Vaše živine i mogu izdržati specifične uslove u staji. Mi razlikujemo osvetljenje unutar sistema i osvetljenje staje. Karakteristike kao što su brendirane LED diode, dug radni vek, regulacija od 0 do 100%, osvetljaj bez treperenja, DLG znak kvaliteta otpornosti na amonijak i upotreba visokopritisnog uređaja za pranje osiguravaju najbolji kvalitet.