Tov Živine

FLUXX

Hranilica za uspešan odgoj i tov od jednodnevnih pilića do brojlera zrelih za klanje. FluxX se može dobiti u različitim varijantama za zadovoljavanje različitih zahteva tržišta širom sveta. Ove inovacije nude brojne prednosti kao što je patentirani 360 stepeni – protočni mehanizam. Na raspolaganju je više modela FluxX u zavisnosti od zahteva različitog internacionalnog tržišta.

AUGERMATIC

Efikasni sistem hranjenja za moderni tov brojlera. Hranilica Big Pan 330 je oprobana kod hranjenja po volji (ad libitum) a Big Pan Plus je idealno prilagođena za kontrolisano hranjenje brojlera.

AugerMatic & TruPan

Ovaj sistem udovoljava svim zahtevima odgoja i tova ćuraka od jednodnevnih ćurića do 23 kg teških ćurana. Sa Tru Panom i odgovarajućim priborom kao što su konus za ćuriće i obruč za uštedu hrane, uvek ste u situaciji da obezbedite optimalnu količinu hrane za vaše ćuriće. Transport hrane i punjenje hranilica obavlja se oprobanim Augermatic transportnim sistemom.

AviMax Transit

Multi –tier sistem za higijenski, efikasan i uspešan tov koka nosilja. Big Dutchmanov inovativni Pivoting floor optimizira uslove objekta tokom faza rasta I omogućava lako izbacivanje van koka nosilja spremnih za klanje.Automatski transport koka nosilja putem traka za izđubrivanje i lifta unakrsnog transporta smanjuje utrošak vremena i novca.

Gladiator

Robusna hranilica za uspešnu proizvodnju ćurki (odgoj i tov) ispunjava sve uslove za jednodnevne ćuriće i za teška grla u završnom periodu rasta. Transport hrane i punjenje svih hranilica jedne linije vrši se pomoću pouzdanog AugerMatic transportnog sistema. Big Dutchmanova moderna živinarska oprema za proizvodnju ćurki.

EMPA 4

Hranilica za petlove brojlerskih roditelja i tovnu živinu posebno prilagođena za hranjenje petlova brojlerskih roditelja takođe je moguće hranjenje kokica, nosilja i ćurki iz hranilice.

SWING 20 i SWING 70

Neka Vas Big Dutchmanov sistem hranjenja uvek informiše o težini Vaše živine! SWING 20 je idealna vaga živine za menagement brojlera i brojlerskih roditelja sa kapaciteteom vaganja do 70 kg.

Sisitemi pojenja

Ovde možete naći naš pregled različitih nipl pojilica i okruglih pojilica za živinu za odgoj i tov, kao i odgovarajući pribor, kao što su vitla za užad ovesa ili jedinice priključka vode i takođe delovi kompletnog programa. Na taj način u svako doba živini je na raspolaganju čista voda za piće.

ViperTouch

Fleksibilni klima i proizvodni računar za sve tipove živinarske proizvodnje. Računar omogućava optimalno upravljanje klimatom kod živine i ne odlikuje se samo jednostavnim rukovanjem preko “touch screen” displeja, nego je izvanredan u smislu konfora, brzine i performansi. U kombinaciji sa PC programom “BigFarmNet-Manager” svi klima i proizvodni podaci se lako mogu analizirati.

Silos i transportni sistemi

Skladištenje hrane i transportni sistemi. Izaberite iz široke lepeze silosa za hranu napravljenih od orebrenog, pocinčanog, čeličnog lima, plastične mase ojačane staklenim vlaknima ili od trevira platna. Hrana može da se transportuje pužnim ili spiralnim transporterima bez ikakvih nedostataka, u zavisnosti od transportnog kapaciteta i koraka.

LED osvetljenje

Sa našim efikasnim LED lampama, lako možete stvoriti savršen koncept osvetljenja za Vašu živinarsku staju. Sve naše LED lampe su visokog kvaliteta, zadovoljavaju potrebe Vaše živine i mogu izdržati specifične uslove u staji. Mi razlikujemo osvetljenje unutar sistema i osvetljenje staje. Karakteristike kao što su brendirane LED diode, dug radni vek, regulacija od 0 do 100%, osvetljaj bez treperenja, DLG znak kvaliteta otpornosti na amonijak i upotreba visokopritisnog uređaja za pranje osiguravaju najbolji kvalitet.